Ekstremalne.pl


Regulamin serwisu

Wiemy, że nikt nie przepada za czytaniem regulaminów i większość osób klika w akceptację regulaminu bez wcześniejszego przeczytania. Pamiętaj, że dokument ten został napisany z myślą o Tobie. Zarówno w Twoim interesie jak i interesie Serwisu jest to, abyś go przeczytał.

NAPRAWDĘ NALEŻY PRZECZYTAĆ TEN REGULAMIN.

Jeśli nie masz jeszcze 13 lat, prosimy, abyś poprosił swoich rodziców o zgodę na korzystanie z serwisu Ekstremalne.pl. Zrób to zanim się zarejestrujesz i podzielisz z nami informacjami o sobie czy o kimkolwiek innym.

Jeśli po przeczytaniu poniższego regulaminu nie zgadzasz się z warunkami współpracy, wówczas nie powinieneś się rejestrować w serwisie - możesz nadal oglądać i czytać całą zawartość stron bez rejestracji i logowania.

Regulamin

Regulamin jest umową zawartą pomiędzy użytkownikami a serwisem społecznościowym Ekstremalne.pl (zwanym dalej „Serwisem”).

1. Postanowienia ogólne

1.1. Potwierdzenie. Rejestracja w serwisie oznacza potwierdzenie przeczytania tego regulaminu i zgodzenie się z jego warunkami wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami.

1.2. Zmiany w regulaminie. Serwis Ekstremalne.pl zastrzegają sobie prawo do zmiany i modyfikacji niniejszego Regulaminu jak również do dodania czy usunięcia którejkolwiek z jego części w dowolnym czasie. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację zmian na łamach Serwisu.

1.3. Zmiany w Serwisie. Ekstremalne.pl zastrzegają sobie możliwość edycji, czasowego zawieszenia lub usunięcia jakiejkolwiek części serwisu w dowolnym czasie. Dotyczy to każdej strony serwisu, zamieszczonych przez użytkownika zdjęć, filmów i treści oraz całego profilu użytkownika.

1.4. Jeśli masz mniej niż 13 lat, możesz zostać członkiem społeczności Ekstremalne.pl pod warunkiem uzyskania zgody Twoich rodziców lub opiekunów prawnych.

1.5. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

1.6. Każdy, kto korzysta z serwisu, czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność.

1.7. Wszystkie osoby korzystające z Serwisu są zobowiązane do podejmowania wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, jak również zobowiązują się do przestrzegania zakazu zamieszczania treści i materiałów o charakterze bezprawnym.

1.8. Właściciel serwisu ma prawo usunąć wszelkie materiały i treści, które uznał za bezprawne lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

1.9. Jeżeli osoba korzystająca z serwisu zaobserwuje, że inny użytkownik zachowuje się niezgodnie z Regulaminem powinna o tym poinformować administratora Serwisu.

2.Treści i materiały zawarte w Serwisie.

2.1. Właściciele Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczone przez użytkowników, ich jakość merytoryczną, jak również za szkody i straty poniesione w wyniku wykorzystania treści umieszczonych w serwisie. Wszystkie treści Serwisu publikowane są na wyłączną odpowiedzialność użytkowników.

2.2. Właściciele Serwisu nie dają żadnych gwarancji, zapewnień ani obietnic dotyczących poprawności i wiarygodności publikowanych treści. Nie udzielają też żadnych innych gwarancji, zarówno jednoznacznych, jak i dorozumianych.

2.3. Właściciele Serwisu, administratorzy, współpracownicy, sponsorzy, autorzy albo ktokolwiek inny związany w jakiś sposób z Serwisem nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się jakiejś błędnej, niedokładnej lub oszczerczej informacji lub za sposób użycia jej przez internautów.

2.4. Użytkownik zamieszczając w Serwisie treści i materiały zgadza się równocześnie na nieodpłatne opublikowanie i udostępnienie ich innym użytkownikom Internetu.

2.5. Użytkownik zamieszczając treści i materiały w Serwisie jednocześnie potwierdza, że posiada on prawa autorskie do tychże treści i materiałów. Zabrania się publikacji treści i materiałów chronionych prawami autorskimi oraz treści i materiałów wymagających zgody osób trzecich. W razie udowodnionego plagiatu lub naruszenia praw własności osób trzecich konto właściciela zostanie zablokowane lub bezpowrotnie usunięte.

2.6. Właściciele serwisu zastrzegają sobie prawo ingerowania w treści zamieszczone w Serwisie w zakresie korekty ortograficznej, gramatycznej i stylistycznej bez uzyskania wcześniejszej zgody.

2.7. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na zamieszczanie treści oraz banerów reklamowych na stronach serwisu.

2.8. W Serwisie zabrania się umieszczania materiałów i treści :

- o charakterze pornograficznym,
- chronionych prawami autorskimi lub naruszających prawa innych osób,
- propagujących treści faszystowskie, nazistowskie, totalitarne, komunistyczne,
- propagujących przemoc, dyskryminację, nienawiść,
- propagujących narkotyki,
- wulgarnych, nieprzyzwoitych, gorszących lub w inny sposób kontrowersyjnych,
- obrażających uczucia lub symbole religijne i państwowe,
- naruszających prywatność, dobro osobiste i godność osób trzecich,
- naruszających prawo polskie i międzynarodowe, plików zainfekowanych wirusami, jak również odnośników do stron z takimi plikami lub do stron zabronionych przez prawo polskie,
- uznanych powszechnie za moralnie naganne.

2.9. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia materiałów i treści niezgodnych z prawem, budzących jakąkolwiek wątpliwość pod względem zawartości i zgodności z prawdą jak również zablokowania konta użytkownika, którego działalność zostanie uznana za szkodliwą dla serwisu lub jego użytkowników.

2.10. Zabronione jest kopiowanie i publiczne rozprowadzanie materiałów i treści udostępnionych w Serwisie bez pisemnej zgody właścicieli Serwisu.

3. Prawa właścicieli serwisu

3.1. Osoba korzystająca z Serwisu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez właścicieli Serwisu danych umieszczonych na stronie do celów statystycznych, konkursowych, marketingowych i informacyjnych.

3.2. Właściciele Serwisu zastrzegają sobie prawo, do wysyłania osobom korzystającym z Serwisu informacji konkursowych, marketingowych i informacyjnych.

3.3. Właściciele Serwisu mają prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika nie przestrzegającego Regulaminu. Konto usuwane jest bezpowrotnie.

4. Zmiany w Regulaminie

4.1. Właściciele Serwisu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie bez konieczności uzasadnienia przyczyny.

4.2. Osoba korzystająca z Serwisu po zmianie Regulaminu w pełni akceptuje jego nowe postanowienia.Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem!
Zespół Ekstremalne.pl